Tatei, cu drag!

1

Nu demult m-am întâlnit cu tata. Nu mai era om, era un suflet cu trăsături umane.

E drept? Îl întreb. E verdeață și nu e durere și nici întristare?

Cântă îngerii din harpe cățărați pe nourași pufoși?

2

Am citit o carte. Apeirogon, scrisă de un autor deștept și documentat.

Spunea că Lazăr a fost înviat de Iisus la 4 zile după moarte. După Înălțarea Mântuitorului, Lazăr a mai trăit 30 de ani.

Credeți că în această perioadă, printre cei puțini, flămânzi, prăfuiți și neinstruiți nu s-a găsit unul să îl întrebe: măi, Lazăre, cum a fost în cele 4 zile cât ai fost mort?

Au fost, și încă mulți.

Lazăr tăcea, apleca capul și împingea roaba mai departe.

3

Dar e drept că Petrea stă cu cheile la brâu la poarta raiului? Ai văzut mulți sfinți pe acolo? Pe Iisus l-ai întălnit? De Dumnezeu ce zice lumea de dincolo?

Tata tace, lasă capul în pământ și împinge moartea mai departe.

4

Degeaba taci și tăvălești moartea, știu tot. Știu de la înțelepții Tibetului preistoric, știu de la budiști, de la creștini și musulmani, știu de la persoanele resuscitate care au fost considerate moarte, din experiențele oamenilor care au avut accidente, răni grave sau boli, știu de la Platon și de la persoanele care au murit între timp, dar au apucat să le povestească altor oameni ultimele experiențe.

Știu de la mine tată. Știu pentru că am trăit în apropierea morții ca și cei de mai sus. Știu despre tunel, despre chipul de lumină și filmul vieții derulat în fața lui, despre apropiații care te așteaptă, despre dragostea de neimaginat de dincolo. Știu.

Și mai știu un lucru. Că există judecata de apoi.

Dar ce este cel mai important, înaintea ei, există judecata de fiecare zi.

Mi-e dor de tine, dar să ne vedem cât mai târziu că apoi vreme de poveste este destulă.

Scrisoarea boierului Neacșu Lupu din Câmpulung către judele Brașovului Hans Benkner

Scrisoarea a fost redactată în iunie 1521 la Câmpulung-Muscel.

Iată conținutul transcris al scrisorii: 

„Mudromu I plemenitomu, I cistitomu I B(o)gom darovannomu zupan Hanăș Begner ot Brașov mnog(o) zdravie ot Nécșul ot Dlugopole.

(Înțeleptului și nobilului și cinstitului și de Dumnezeu dăruitului jupan Johannes Benkner din Brașov, multă sănătate de la Neacșul din Câmpulung).

I pak (și iarăși / de asemenea) dau știre domnietale za (despre) lucrul turcilor, cum am auzit eu că împăratul (se referă la Sultanul Soliman Magnificul) au ieșit den Sofiia și aimintrea nu e. Și se-au dus în sus pre Dunăre.

I pak să știi domniia-ta că au venit un om de la Nicopoe (Nicopole) de mie mi-au spus că au văzut cu ochii lui că au trecut ceale corăbii ce știi și domniia-ta pre Dunăre în sus.

I pak să știi că bagă den toate orașele câte 50 de oamini să fie în ajutor în corăbii.

I pak să știi cumu se-au prins nește meșteri den Țarigrad (Istanbul) cum vor treace aceale corabii la locul cela strimtul ce știi și domniia ta.

I pak spui domnietale de lucrul lu Mahamet-Beg, cum am auzit de boiari ce sânt megiiaș(i) și de genere-miu Negre, cumu i-au dat împăratul slobozie lui Mahamet-Beg, pre io-i (unde-i) va fi voia pren Țeara Rumânească, iară el să treacă.

I pak să știi domniia ta că are frică mare și Băsărab (Neagoe Basarab) de acel lotru de Mahamet-Beg, mai vârtos de domniele voastre.

I pak spui domnietale ca mai-marele miu de ce am înțeles și eu. Eu spui domnietale, iară domniia ta ești înțelept și aceaste cuvinte să ții domniiata la tine, să nu știe oamini mulți și domniele vostre să vă păziți cum știți mai bine.

I B(og)i te ves(e)lit, Aminu.

(Și Dumnezeu să te slăvească, Amin)”

Scrisoarea a fost descoperită de Friedrich Stenner în arhivele Primăriei din Brașov în anul 1894, fiind păstrată astăzi la Arhivele Naționale ale României.

CEHOV, cel necunoscut

A trăit doar patruzeci și patru de ani, jumătate din viaţă a fost bolnav de tuberculoză, boală care l-a măcinat și l-a omorât. A lăsat o moștenire literară genială iar între timp:

• a construit din banii lui patru școli, o clopotniţă, o staţie de pompieri, un drum pentru ţăranii din satul Lopasnya.

• i-a pus lui Petru I un monument în orașul său natal Taganrog, lucrarea a fost executată în Franţa și adusă în Rusia prin portul Marsiliei

• a fondat o bibliotecă publică, a donat peste două mii de cărţi și timp de paisprezece ani a trimis cu regularitate titluri noi.

• în timp ce locuia la Melihovo, an de an, medic fiind, primea peste două mii de bolnavi în fiecare vară. Fiecărui bolnav îi asigura tratamentul gratuit.

• în calitate de medic, fără asistenţi sau personal auxiliar, a deservit 25 de sate timp de mai mulţi ani.

• de bună voie s-a dus pe insula Sahalin și singur a făcut recensământul populaţiei, a publicat cartea „Insula Sahalin” o monografie a vieții oamenilor de pe insulă demonstrând cu argumente statistice dezastrul la care erau condamnaţi locuitorii de către guvernarea ţaristă.

• a ajutat peste cinci mii de oameni cu bani. Corespondenţa lui personală conţine scrisorile de mulţumire a acestor oameni.

• în satul devastat de secetă, Melihovo, a sădit șapte sute de vișini, iar câmpurile abandonate le-a plantat cu brazi, pini, și molizi. In Crimeea, cea arsă de secetă, a sădit chiparoși, duzi, liliac și… vișini.

• una din ultimele însemnări din jurnalul său: Atunci când regele Solomon a cerut înţelepciune de la Dumnezeu a comis o mare greșeală.

(text preluat integral – cu mulțumiri de la Camelia Lungu, administratorul grupului Mihai Eminescu)

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană

COPILUL MINUNAT DE LA LIDL

ИНТЕРЕСНЫЙ


Африканское племя, где за дату рождения принимается не дата рождения.
В Намибии живет племя „химбу”, в котором датой рождения ребенка считается, и не момент его появления на свет, и не дата его зачатия, а тот день, когда матери его пришло в голову завести ребёнка. Когда женщина решает иметь ребёнка, она удаляется куда-нибудь под деревце и вслушивается в тишину, пока не услышит песни ребёнка, просящегося в мир. Услышав песню, она идет к человеку, который будет отцом ребенка, и учит этой песне его. Потом, когда они любят друг друга, чтобы зачать ребёнка, они опять поют эту песнь, призывая его.
Когда же мать тяжелеет, она учит этой песне деревенских повитух и старших женщин. В итоге, когда ребёнок рождается, старшие женщины и все вокруг поют эту песнь, приветствуя его. Пока ребёнок растёт, другие жители тоже заучивают песню ребёнка. И если вдруг ребёнок упадёт, ударится коленкой, кто-то поднимет его и споёт ему его песню. Когда ребёнок делает что-то доброе, когда проходит обряд инициации, то почитая подростка, деревенские поют его или её песню.
Есть ещё один повод для пения. Если вдруг люди совершают недоброе, нарушая социальные нормы, таких ставят в центр селения, народ окружает их и опять поёт им их песни.
Племя считает, что исправляется антиобщественное поведение не наказанием, а любовью и уважением личности. Когда узнаешь свою собственную песню, исчезает желание или необходимость делать нечто, огорчающее других.
Это проходит через всю их жизнь. Песни поют совместно супруги. Наконец, когда человек лежит в постели, близкий к смерти, вся деревня зная его или ее песню, поет её в последний раз.
Зная это – язык не поворачивается назвать это племя недоразвитым или отсталым, диким. Если всё и вся мерить так как нас приучили – уровнем развития технологий и вещей – то они и в правду не изобрели айфон, не загрязняют и не уничтожают планету, экологию… но сохранили, сберегли намного более ценные вещи – культуру человеческих взаимоотношений, оставленную им от предков.

E greu? E greu!

Stau cu tata umăr la umăr și povestim pe marginea gropii.

Picioarele se bălăngăne ca limbile grele de clopot peste sicriul lui abia deschis.

Ți-e sete? Întreb.

Da.

Bei o bere?

Beau.

Acolo nu aveți apă?

Avem. Îmi răspunde.

Atunci?

Bere n-avem.

E greu? Mă întreabă el după o vreme.

E greu.

Ți-e frică?

Mi-e frică, îi zic.

Tăcem și bem amândoi. Mai adoarme câte o frunză, mai sforăie câte un gând.

Întunericul se albește încet și vântul începe să miște lumina. E aproape ziuă.

Ne despărțim tăcuți.

Eu plec acasă. El pleacă în cer.

Așa fac eu când se îmbolnăvește lumea. Povestesc cu tata pe marginea gropii.

Eu cu berea aproape plină. El cu berea aproape goală.

Eu cu gândurile lumii. El cu gândurile mele.